ΕΝΧΕ: www.enxe.gr

EANS: www.eans.org

CNS: www.cns.org

AANS/CNS tumor: www.tumorsection.org

AANS/CNS spine: www.spinesection.org

AANS/CNS cerebrovascular: www.cvsection.org

Νευροχειρουργική Κλινική Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας:
http://neurosurgery-uth.gr/staff/associates/papadopoulos/bio